logo

Gymnázium
Jána Adama Raymana

Škola bez nenávisti

Tipy na zvládnutie karantény

Oznamy

Školský psychológ na GJAR

Každý človek môže z času na čas čeliť problémom, ktoré súvisia so sociálnymi vzťahmi, učením, ťažkými rozhodnutiami alebo zvládaním emócií, ako sú depresia, úzkosť, strach alebo izolácia. Mať v živote ťažkosti je prirodzené, ale je tiež potrebné ich riešiť, pretože problémy ovplyvňujú učenie, správanie a celkovú pohodu...

Všetky oznamy

Program

Kontakt

Školský psychológ
PaedDr. Markovičová Jaroslava

psychológ (@) gjar-po.sk

Koordinátorka prevencie
Mgr. Zuzana Petrovská

petrovska (@) gjar-po.sk

Výchovná poradkyňa
Mgr. Lucia Augustínová

augustinova (@) gjar-po.sk

Koordinatorka pre výchovu k ľudským právam
Mgr. Dana Bessenyeiová

Dana.Bessenyeiová (@) gjar-po.sk

Linka dôvery

051/77 31 000

Náš tím

skupinová fotka tímu Zoznam členov