Oznamy

Bezpečnosť na internete

Lenka Vargovčíková, žiačka 7. ročníka osemročného gymnázia na GJAR-ku, pripravila v spolupráci s p. profesorkou Petrovskou a  p. psychologičkou Škopovou prezentáciu na tému Bezpečnosť na internete...
Powerpoint prezentácia tu.

Tím ŠBN

Všetky oznamy

Program

Všetky súbory sú vo formáte PDF

Ciele

Cieľom programu Škola bez nenávisti je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii.

Je možnosť získať certifikát, ktorým preukážeme splnenie štandardu kvality v ôsmich oblastiach dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii

  • Vzdelávanie k ľudským právam a prevencii ich porušovania
  • Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole
  • Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole
  • Participatívne prístupy na škole
  • Práca s identitou tried a školy
  • Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí
  • Podpora a rozvoj zamestnancov školy
  • Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania

Náš tím

skupinová fotka tímu Zoznam členov

Kontakt

Koordinátorka prevencie
Mgr. Zuzana Petrovská
Výchovná poradkyňa
Mgr. Lucia Augustínová
Koordinatorka pre výchovu k ľudským právam
Mgr. Dana Bessenyeiová
Internetové linky dôvery
ipcko.sk
stalosato.sk
nenormalne.sk
Online poradňa pomoci obetiam trestných činov
prevenciakriminality.sk
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
dobralinka.sk
Linka dôvery PSK
051/77 31 000