preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

V dňoch 7. 6. 2021 – 8. 6. 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

Sebastián Mačura (sekunda), kategória 1A        1.miesto

Alex Kanderka (tercia), kategória 1B                  2. miesto

Matej Baran (kvarta), kategória 1C                     3. miesto

Marta Balážová (1.A), kategória 2A                    1. miesto

Alexandra Dzurillová (septima), kategória 2B       4. miesto

A takto hovoria naše dievčatá (Saška a Marta) o vyučovaní francúzštiny na GJAR:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OFJ/30-rocnik-ofj-2020-2021.alej

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

                                                                                              PK CJ

Okrem predmetovej olymiády sa naši francúzštinári úspešne zapojili aj do ďalších súťaží.

Alexandra Dzurillová zo septimy získala čestné uznanie za najlepší preklad z francúzštiny v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores.

V súťaži umeleckej tvorby "Ženy - diktáty krásy" pri príležitosti MESIACA FRANKOFÓNIE obsadila Juliána Kollárová zo IV.A 1. miesto v kategórii individuálna tvorba a Karin Štefaňáková z I.A 5. miesto v kategórii kolektívna tvorba. Juliána zároveň získala divácku cenu Najoceňovanejšie dielo súťaže.

Dievčatá, srdečne blahoželáme!

                                                                          PK CJ

 

Slovenská akadémia vied (SAV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvom RF v Bratislave ponúkla tento rok exkluzívnu možnosť pre šikovných stredoškolákov zúčastniť sa výpravy do krajiny ussurijského tigra (v spolupráci s Ruskou akadémiou vied). Ide o najkrajšie pralesy mierneho pásma.

Úlohou tímov stredoškolákov bolo písomne vypracovať teoretické aj praktické úlohy z rôznych oblastí, napríklad z oblasti prírodných vied, o človeku, o spoločnosti, Ruskej federácii a tiež rôzne technické otázky. Žiaci hľadali odpovede na vyše 60 úloh, napríklad:

 • Ako sa líšia vtáky od dinosaurov?
 • Čo majú spoločné „šípové“ žaby z pralesa, neznalosť, stred a operačná sála?
 • Prečo sa snažíme vložiť do ryže gén vitamínu A?
 • Čo je všetko a čo nič v tejto vete?
 • Čo vzniklo skôr – láska alebo nenávisť?
 • Prezentujte ľubovoľné umelecké dielo.
 • Prečo Rusko nemožno pochopiť, ale možno ho iba ľúbiť?
 • Zdolajte nejaký kopec a pokúste sa charakterizovať pôvod pohoria a zaznamenať túru.

Na úlohách pracovali tímy spoločne niekoľko mesiacov a záverečnú prácu osobne odovzdali vedcom SAV v Bratislave.

Z našej školy sa zapojili 3 tímy a všetky boli úspešné - spomedzi 236 registrácií sa umiestnili medzi 19 úspešnými tímami:

 • Straková Rebeka Anna (IV.D), Goč-Matis Adam (IV.D)
 • Vargovčíková Lenka (septima A), Štefanová Victoria (septima A), Maximilián Kohút (III.B)
 • Vasičková Soňa (II.B), Straková Alexandra Eva (II.B), Martin Kóša (II.A)

Riešiteľom blahoželáme, tešíme sa s nimi z ich úspechu a želáme veľa elánu do ďalších súťaží!

Tento rok sa naši žiaci po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže Project Competition 2021 organizovanou vydavateľstvom Oxford University Press. V kategórii žiakov od 14-17 rokov sa víťazom za Slovensko stal projekt Alexa Kanderku (III.OA) a Slávky Sopkovej (bývalá žiačka III.OA). Na medzinárodnej úrovni v rovnakej kategórii zvíťazili žiaci z Belgicka a Rumunska.

Úlohou bolo vytvoriť poster s odpoveďou na otázku ‘Who would you invite to your videocall?’ (’Koho by ste pozvali na svoj videohovor?’). Žiaci si vybrali štyri viac či menej známe osobnosti, ktoré by na svoj videohovor pozvali, a toto pozvanie zdôvodnili. Mali si tiež pripraviť jednu otázku pre každého z nich a napísať odpoveď, ktorú by od pozvaných mohli dostať. V súťaži sa hodnotila obsahová aj vizuálna stránka, s dôrazom na úroveň anglického jazyka a kreativitu žiakov. Viac informácií o súťaži: https://elt.oup.com/feature/global/project_explore/competition?cc=global&selLanguage=en

Za účasť v súťaži ďakujeme aj ďalším dvom skupinám žiakov z tercie - Marek Ištok a Aneta Štefančínová; Elena Gavurová, Eva Panová, Sofia Popovcová a Bronislava Zapotoková.

Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

V utorok 1. júna 2021 sa na Bratislavskom hrade stretlo 60 detí, kt. v jubilejnom 10. ročníku súťaže IQ olympiáda postúpili do finále.

 

 

V silnej konkurencii najlepších z najlepších z celého Slovenska sa náš žiak tercie Dávid Mrúz umiestnil na krásnom 21. mieste.

 

Srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu.

PK MI


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana