preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Dňa 11.12.2020 sa konala medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ ONLINE. Do súťaže sa zapojili žiaci z 12 štátov.

Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch súťažných kategóriách (SENIORI, JUNIORI). Všetkým 49 žiakom ďakujeme, že sa aj počas dištančného vzdelávania zapojili do súťaže a SRDEČNE BLAHOŽELÁME k dosiahnutým úspechom.

Kategória SENIORI:

Zloženie tímu:

SENIORI SR

(spolu súťažilo 80 tímov)

SENIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 363 tímov)

Michal Jakubík (VIII.OA)

Nina Mizeráková (VIII.OA)

Dávid Pásztor (absolvent)

Terézia Príhodová (VIII.OA)

Michal Vorobel (VIII.OA)

9. miesto

51. miesto

Daniel Dopiriak (IV.D)

Matej Kaňuch (IV.C)

Alex Popovič (IV.A)

Tomáš Porjanda (IV.D)

Patrícia Spišiaková (IV.A)

46. miesto

262. miesto

Marek Baláž (VIII.OA)

Samuel Baňas (VIII.OA)

Ladislav Furdík (VIII.OA)

Veronika Nazarejová (VIII.OA)

Barbora Výhonská (VIII.OA)

61. miesto

316. miesto

Ali Ali Taha (IV.B)

Samuel Ferenc (IV.B)

Nina Hoferová (IV.B)

Tatiana Pohlodová (IV.B)

Martin Smolko (IV.B)

62. miesto

320. miesto

 

Kategória JUNIORI:

Zloženie tímu:

JUNIORI SR

(spolu súťažilo 132 tímov)

JUNIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 569 tímov)

Tomáš Barica (VI.OA)

Timothy Fecko (II.C)

Jakub Kovalík (V.OA)

Tamara Kucháriková (V.OA)

Vít Orlický (VI.OA)

49. miesto

287. miesto

Dávid Brodňanský (VII.OA)

Matej Gazdič (II.A)

Matej Korž (VII.OA)

Martin Kóša (II.A)

Emma Repaská (II.A)

67. miesto

344. miesto

Paulína Dujavová (III.B)

Martin Fedorko (III.A)

Maximilián Kohút (III.B)

Lukáš Soták (III.B)

Tomáš Virba (III.B)

73. miesto

368. miesto

Sára Drábová (I.B)

Katarína Kaňuchová (I.B)

Katarína Karaffová (I.B)

Adam Majiroš (I.B)

Daša Ondrijová (I.B)

89. miesto

428. miesto

Ján Brajerčík (I.C)

Richard Gmitter (I.C)

Lukáš Kacvinský (I.C)

Adam Prídavok (I.C)

Eliška Výhonská (V.OA)

122. miesto

534. miesto

Alexandra Kačmariková (II.A)

Nina Macejová (II.A)

Nikola Nižníková (II.A)

Lenka Poníková (II.A)

127. miesto

544. miesto

 

 

 

Dňa 11.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, po prvýkrát online. 

Niektorí žiaci z prímy, sekundy a tercie sa súťaže zúčastnili a dosiahli veľmi pekné výsledky.

Za účasť ďakujeme a BLAHOŽELÁME. Tešíme sa z Vašich úspechov.

Výsledková listina

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizovala počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Projekty sú z rôznych oblastí: elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy, biológia, chémia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo.

Dňa 16. 10. 2020 sa spoločného krajského kola pre Prešovský a Košický samosprávny kraj FVAT zúčastnilo 74 žiakov stredných a základných škôl, ktorí online formou videokonferencie prezentovali 48 projektov v 9 rôznych kategóriách. Napriek aktuálnej COVID-19 situácii bola úroveň projektov vysoká, čo vyjadrilo aj ocenenie 16 projektov, ktoré postúpili do celoslovenského kola FVAT.

Do súťaže sa zapojilo 5 našich tímov, z ktorých postúpili tri do celoštátneho kola:

  • Tomáš Barica (sexta A) a Vít Orlický (sexta A) s projektom Degenerácia krčnej chrbtice vplyvom mobilných zariadení v kategórii Medicína a zdravotníctvo
  • Victoria Štefanová (septima A) s projektom Ideonella sakaiensis - baktéria, ktorá požiera plasty v kategórii Environmentálne vedy
  • Emma Kotuľáková (sexta A) a Barbora Šofranková (sexta A) s projektom Ako vplýva hudba na činnosť mozgu človeka v kategórii Medicína a zdravotníctvo
  • Iveta Štefančínová (príma A) a Aneta Štefančínová (tercia A) s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy
  • Alex Kanderka (tercia A) s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia, ktorý získal aj Cenu dekana PF UPJŠ v Košiciach

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme k úspechu!

 

 

V dňoch 10. 11. - 11. 11. 2020 sa uskutočnilo online celoštátne kolo 23. ročníka vedecko-technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT).

V náročnej konkurencii sa podarilo našim dvom tímom získať významné ocenenia

Ocenenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii mladší žiaci získali Iveta Štefančínová (príma A) a Aneta Štefančínová (tercia A) s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy.

Ocenenia hodnotiacej komisie FVAT AMAVET v kategórii mladší žiaci získal Alex Kanderka (tercia A) s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia.

Ocenenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre pedagógov, ktorí viedli žiacke vedátorské projekty, získala z našej školy PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

 

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly: oheň – voda – vzduch – zem. Súťaž pomáha formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania

3. ročník súťaže prebiehal online 28.10. 2020. Našu školu vzorne reprezentovali 3 projekty:

V celoštátnom kole boli ocenené naše dva projekty Farebny plameň a Kvalita niektorých zdrojov vody v okolí Prešova.

 

Srdečne blahoželáme!


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana