preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Združenie P-mat zorganizovalo aj 3.kolo matematickej súťaže ATTOMAT (25.6.2020).

KATEGÓRIA 6:

Richard Prikler z prímy obsadil krásne 4. miesto v rámci Slovenska, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Celkový počet súťažiacich bol 23.

Výsledková listina

 

 

KATEGÓRIA 7:

Alex Kanderka zo sekundy sa umiestnil na 28. mieste, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Aneta Štefančínová zo sekundy sa umiestnila na 30. mieste, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnila na 2. mieste.

Celkový počet súťažiacich bol 38.

Výsledková listina 

 

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Fyzikálne úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020

 

Aj v tomto školskom roku napriek pandémii koronavírusu boli naši žiaci mimoriadne úspešní vo fyzikálnych súťažiach. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy!

 

matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior

2. miesto – Tamara Kucháriková, Patrik Sabol, Jakub Kovalík, Eliška Výhonská (všetci kvarta A)

3. miesto– Martin Bartko (kvarta A), Dávid Ondrija (kvarta A), Marek Mihalko (tercia A), Timotej Suvák (tercia.A)

 

Fyzikálny náboj 2019

Juniori

4. miesto - tím v zložení: Dávid Brodňanský (sexta A), Paulína Dujavová (sexta A), Martin Fedorko (II. A), Matej Korž (sexta A), Martin Kóša (I.A)

 

Seniori

21. miesto - Jozef Bobot (septima A), Michal Jakubík (septima A), Nina Mizeráková (septima A), Dávid Pásztor (IV. A), Michal Vorobel (septima A)

39. miesto - Richard Čirč (IV. C), Miroslav Doucha (IV. B), Samuel Kohút (IV. D), Marek Mikloš (IV. A), Martin Ormoš (IV. C)

vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

okresné kolo

II. kategória (7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

4. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

7.- 8. miesto – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

krajské kolo

 III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

celoslovenské kolo

21. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

Fyzikálna olympíáda, 61. ročník, kategória A

krajské kolo

2. miesto - Martin Ormoš (IV. C)

 

Turnaj mladých fyzikov

súťaž tímov - krajské kolo

4. miesto – Martin Fedorko (II. A), Martin Kóša (I. A), Karol Marinica (kvinta A)

9. miesto– Nina Mizeráková (septima A), Markus Plančár (septima A), Matej Korž (sexta A)

10. miesto – Martin Huk (septima A) – člen prešovsko-vranovského tímu

 

súťaž jednotlivcov

6. miesto – Martin Fedorko (II.A)

8. miesto – Karol Marinica (kvinta A)

4. miesto – Martin Kóša (I. A)

7. miesto – Nina Mizeráová (septima A)

18. miesto – Martin Huk (septima A)

20. miesto – Markus Plančár (septima A)

23. miesto – Matej Korž (sexta A)

 

multidisciplinárny prírodovedný online seminár LaBáK.net

kategória D

 

finále – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

11. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

 

kategória C

 

finále – Lukáš Soták (II. B)

 

6. miesto – Dávid Brodňanský (sexta A)

8. miesto - Dávid Šarišský (II. C)

9. miesto – Lenka Vargovčíková (sexta A)

11. miesto - Patrícia Potočňáková (sexta A)

11. miesto - Matej Korž (sexta.A))

 

35. ročník súťaže Fyzikálny korešpondenčný seminár (FKS)

1. časť, FKS B

1. miesto Paulína Dujavová (II. B)

 

 

2. časť, FKS A

 

3. miesto - Paulína Dujavová (II. B)

 

súťaž Hľadá sa energia

celoslovenské kolo

3. miesto - tím Ampérky– Eliška Výhonská, Katarína Radačovská, Alica Bronieková (všetky kvarta A)

 

5. miesto - tím Elektróny – Soňa Kačmárová, Eliška Polohová, Tamara Kucháriková (všetky kvarta A)

 

súťažná prehliadka vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky

úspešné umiestnenie v krajskom kole

tím Alex Kanderka, Miroslava Pramníková (obaja sekunda A)

tím Timothy Ján Fecko, Marek Jenčo (obaja I.C)

 

celoštátna súťaž prezentácií z časticovej fyziky CASCADE 2020

4. miesto Sandra Sušienková (septima A)

 

vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie IJSO

finále na celoslovenskom kole – Aneta Štefančínová (sekunda A) a Tamara Kucháriková (kvarta A)

Do 5. ročníka celoslovenskej chemickej súťaže, v ktorej žiak (alebo dvojica žiakov) mal za úlohu spracovať formou prezentácie pokus bez pomoci učiteľa (alebo len za asistencie učiteľa), postúpilo 7 žiakov sekundy a kvarty:

Mrúz Dávid, Ištok Marek (sekunda): Simulácia erupcie sopky

Kanderka Alex (sekunda): Indikátor z červenej kapusty

Štefančínová Aneta (sekunda): Dôkaz výskytu vitamínu C

Marcinová Kamila (kvarta): Chemiluminiscencia

Bronieková Alica, Výhonská Eliška (kvarta): Čertov táborák

Všetci súťažiaci získali čestné uznania, k čomu im blahoželáme! Za reprezentáciu školy im ďakujeme, tešíme sa z ich úspechu a želáme veľa elánu do ďalšieho experimentovania.

                                                                                                   PK biológie, chémie a fyziky

Srdečne blahoželáme Filipovi NOVÁKOVI z III.A, ktorý sa v súťaži MOJE (NE)ISTOTY - kategória FOTOGRAFIA  - umiestnil na 3. mieste.

Jeho ocenenú fotografiu a ďalšie informácie o súťaži nájdete na:

https://supkk.sk/skola/ziaci/#sutaze

 

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dňa 21.6. 2020 sa uskutočnilo online finále súťaže Spievam po francúzsky, v ktorom nás reprezentovala Kristínka Nográdyová z kvarty. Po postupe zo semifinálového kola sa v celoslovenskom finále vo svojej kategórii umiestnila na úžasnom 2. mieste.

Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Kristínkino vystúpenie nájdete tu (10. minúta):

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yJNjB9vSQ7E&fbclid=IwAR2NAVwFVgIL-fuwsA0xlhyOrFp7dYBS82eaj0Voe6SsYqd2HvkKIzKsTqY&app=desktop

 

 


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana