preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Termín zápisu na základe výsledkovej listiny prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného štúdia bude 19. 05. 2016 od 12:00 do 16:00 v kancelárii riaditeľky školy.

2. Riaditeľka školy v rámci autoremedúry môže "posúvať" čiaru. Táto situácia nastane vtedy, ak 19. 05. 2016 nebudú zapísaní všetci uchádzači nad čiarou. Žiadame rodičov uchádzačov pod čiarou, aby sa dňa 19. 05. 2016 od 16:00 telefonicky informovali na tel. č. 0910251000 o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia v rámci autoremedúry.

3. Zákonný zástupca na zápis so sebou donesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti. 

4. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník (voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova). 

5. Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§ 68 ods. 3 v zmysle zákona 245/2008 Z. z.)


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana