preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Čas realizácie: 09/2019 – 08/2022 (predĺženie do 06/2023)

Cieľová skupina: žiaci, zamestnanci Gymnázia Jána Adama Raymana a miestna komunita

Realizátori: 40 učiteľov Gymnázia Jána Adama Raymana

Hodnota projektu: 298 592,30 €

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zoznam hlavných aktivít projektu:

 

www.minedu.sk www.esf.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk
msvv a sSR male eu male  op ludske zdroje male

  


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov