preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Organizácia pracovného popoludnia

24. septembra 2019

14:30 - Zasadnutie pedagogickej rady

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana v miestnosti č. 47

                17:00 - Triedne aktívy (pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ)
                              Voľby členov Rady školy pri Gymnáziu Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 v Prešove v kategórii zástupcovia rodičov - volia sa traja zástupcovia rodičov.

                17:00 - 18:15 - Možnosť konzultácií Ž - U - R (Žiak – Učiteľ - Rodič)

                                           (oznámenie rodičom prostredníctvom žiakov zabezpečuje triedny  učiteľ)

 

S vierou, že dobré kolegiálne vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR nám pomôžu pracovné popoludnie zvládnuť k vzájomnej spokojnosti.

Viera Kundľová

riaditeľka školy


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana