Zoznam žiakov C:

Zameranie: bez zamerania
Triedny učiteľ: Mgr. Augustínová Lucia, Lucia (dot) Augustinova (at) gjar-po (dot) sk

 1. Biščák Tomáš, tomas (dot) biscak8c (at) gjar-po (dot) sk
 2. Fabuľová Adriána, adriana (dot) fabulova8c (at) gjar-po (dot) sk
 3. Fialová Natália, natalia (dot) fialova8c (at) gjar-po (dot) sk
 4. Hrabčák Alex, alex (dot) hrabcak8c (at) gjar-po (dot) sk
 5. Jurašková Miroslava, miroslava (dot) juraskova8c (at) gjar-po (dot) sk
 6. Jurčišinová Ivana, ivana (dot) jurcisinova8c (at) gjar-po (dot) sk
 7. Kasarda Dominik, dominik (dot) kasarda8c (at) gjar-po (dot) sk
 8. Kešeľáková Viktória, viktoria (dot) keselakova8c (at) gjar-po (dot) sk
 9. Knišová Patrícia, patricia (dot) knisova8c (at) gjar-po (dot) sk
 10. Kohútová Sarah, sarah (dot) kohutova8c (at) gjar-po (dot) sk
 11. Konturová Karolína, karolina (dot) konturova8c (at) gjar-po (dot) sk
 12. Koscelníková Adela, adela (dot) koscelnikova8c (at) gjar-po (dot) sk
 13. Krupová Michaela, michaela (dot) krupova8c (at) gjar-po (dot) sk
 14. Kvitkovič Filip, filip (dot) kvitkovic8c (at) gjar-po (dot) sk
 15. Machová Ema, ema (dot) machova8c (at) gjar-po (dot) sk
 16. Malicher Jakub, jakub (dot) malicher8c (at) gjar-po (dot) sk
 17. Marinica Mário, mario (dot) marinica8c (at) gjar-po (dot) sk
 18. Mavrodieva Sofia, sofia (dot) mavrodieva8c (at) gjar-po (dot) sk
 19. McLean Michael-Filip, michaelfilip (dot) mclean8c (at) gjar-po (dot) sk
 20. Michalčinová Natália, natalia (dot) michalcinova8c (at) gjar-po (dot) sk
 21. Mordavská Katarína, katarina (dot) mordavska8c (at) gjar-po (dot) sk
 22. Mudrík Michal, michal (dot) mudrik8c (at) gjar-po (dot) sk
 23. Mušinková Petra, petra (dot) musinkova8c (at) gjar-po (dot) sk
 24. Oboňová Barbora, barbora (dot) obonova8c (at) gjar-po (dot) sk
 25. Petko Jakub, jakub (dot) petko8c (at) gjar-po (dot) sk
 26. Repková Júlia, julia (dot) repkova8c (at) gjar-po (dot) sk
 27. Šarišský Dávid, david (dot) sarissky8c (at) gjar-po (dot) sk
 28. Ščuroková Simona, simona (dot) scurokova8c (at) gjar-po (dot) sk
 29. Šimko Nikolas, nikolas (dot) simko8c (at) gjar-po (dot) sk
 30. Skladaná Ivana, ivana (dot) skladana8c (at) gjar-po (dot) sk
 31. Stedina Ľubomír, lubomir (dot) stedina8c (at) gjar-po (dot) sk
 32. Sykorová Daniela, daniela (dot) sykorova8c (at) gjar-po (dot) sk
 33. Tomášová Ester, ester (dot) tomasova8c (at) gjar-po (dot) sk
 34. Tureková Zuzana, zuzana (dot) turekova8c (at) gjar-po (dot) sk