Predmetová komisia biológie, fyziky a chémieZoznam členov predmetovej komisie biológie, fyziky a chémie
menoaprobáciakontaktpoznámka
RNDr. Mergešová Tatianabiológia, chémiakabinet biológie
3. poschodie, č. 83
klapka: 123
Tatiana (dot) Mergesova (at) gjar-po (dot) sk
VPK biológie, fyziky a chémie
TU IV. C
RNDr. Bilišňanská Mária, PhD.biológia, fyzikakabinet fyziky
2. poschodie, č. 62
klapka: 120
maria (dot) bilisnanska (at) gjar-po (dot) sk
RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD.matematika, chémiakabinet matematiky
2. poschodie, č. 63
klapka: 119
Zuzana (dot) Dzurisinova (at) gjar-po (dot) sk
TU VII. OA
Mgr. Kazimírová Ľubicabiológia, geografiakabinet dejepisu a geografie
3. poschodie, č. 89
klapka: 121
Lubica (dot) Kazimirova (at) gjar-po (dot) sk
TU IV. OA
Mgr. Kobulská Janafyzika, chémiakabinet chémie
1. poschodie, č. 50
klapka: 109
Jana (dot) Kobulska (at) gjar-po (dot) sk
TU IV. B
Mgr. Kollárová Máriabiológia, chémiakabinet biológie
3. poschodie, č. 83
klapka: 123
Maria (dot) Kollarova (at) gjar-po (dot) sk
RNDr. Krajňák Miroslav, PhD.matematika, fyzikakabinet matematiky
2. poschodie, č. 63
klapka: 119
Miroslav (dot) Krajnak (at) gjar-po (dot) sk
RNDr. Kredátusová Mária, PhD.matematika, chémiakabinet matematiky
2. poschodie, č. 63
klapka: 119
Maria (dot) Kredatusova (at) gjar-po (dot) sk
TU II. A
RNDr. Mackovjaková Zuzanainformatika, fyzikakabinet informatiky
1. poschodie, č. 54
klapka: 110
Zuzana (dot) Mackovjakova (at) gjar-po (dot) sk
Mgr. Schlezingerová Miroslavabiológia, chémiakabinet chémie
1. poschodie, č. 50
klapka: 109
miroslava (dot) schlezingerova (at) gjar-po (dot) sk
TU I. C
PaedDr. Štefančínová Iveta, Ph.D.matematika, fyzika, informatikakabinet fyziky
2. poschodie, č. 62
klapka: 120
Iveta (dot) Stefancinova (at) gjar-po (dot) sk
TU I. A
PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľudmilabiológia, hudobná výchovakabinet biológie
3. poschodie, č. 83
klapka: 123
Ludmila (dot) Rovnakova (at) gjar-po (dot) sk
TU II. B