Ciele

Cieľom programu Škola bez nenávisti je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii.

Je možnosť získať certifikát, ktorým preukážeme splnenie štandardu kvality v ôsmich oblastiach dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii