Táto pamätnica vznikla ako dokument za účelom propagácie a sumarizácie všetkého, čo sa počas 40 - ročnej histórie GJAR udialo. Obsahuje históriu, príspevky absolventov, zoznamy, ... jednoducho všetko, čo sa GJAR týka(lo). Vyšla aj v knižnej podobe, ktorá obsahuje totožné informácie ako táto www-stránka. Bola vydaná v školskom roku 2001/2002 a teda všetky údaje t.j. zoznamy súčasných žiakov a učiteľov sú z tohoto roku. Tvorcami pamätnice aj www-stránky sú: Richard Schwartz a Juraj Petráš. Táto pamätnica bola zároveň našou ročníkovou prácou z cvičení z informatiky. Vopred sa ospravedlňujeme za chyby (hlavne tie v menách). Ďakujeme za spoluprácu pani profesorkám Ďurčekovej, Tresovej a aj nášmu učiteľovi informatiky Mgr. Jánovi Gunišovi.