Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 8/21]

učitelia a učebne

obrázok 8 z Gymnázium J. A. Raymana
Multimediálna učebňa, pohľad od katedry