Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 19/21]

učitelia a učebne

obrázok 19 z Gymnázium J. A. Raymana
Multimediálna učebňa, kvarta v akcii