Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 18/21]

učitelia a učebne

obrázok 18 z Gymnázium J. A. Raymana
Multimediálna učebňa, informatici v akcii