Gymnázium J. A. Raymana [obrázok: 14/21]

učitelia a učebne

obrázok 14 z Gymnázium J. A. Raymana
Multimediálna učebňa, kvarta v akcii