Dni finančného spotrebiteľa [obrázok: 8/26]

23. 10. - 24. 10. 2019

obrázok 8 z Dni finančného spotrebiteľa