Dni finančného spotrebiteľa [obrázok: 5/26]

23. 10. - 24. 10. 2019

obrázok 5 z Dni finančného spotrebiteľa