Dni finančného spotrebiteľa [obrázok: 20/26]

23. 10. - 24. 10. 2019

obrázok 20 z Dni finančného spotrebiteľa