Dni finančného spotrebiteľa [obrázok: 17/26]

23. 10. - 24. 10. 2019

obrázok 17 z Dni finančného spotrebiteľa