Modelové zasadnutia Európskeho parlamentu Na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici [obrázok: 4/8]

13. 10. 2017

obrázok 4 z Modelové zasadnutia  Európskeho parlamentu Na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici