Učíme sa pre život, Spišská Sobota, Kežmarok [obrázok: 21/24]

obrázok 21 z Učíme sa pre život, Spišská Sobota, Kežmarok