Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 5/40]

28. 09. 2011

obrázok 5 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga