Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 32/40]

28. 09. 2011

obrázok 32 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga