Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 29/40]

28. 09. 2011

obrázok 29 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga