Celoštátne kolo 52. ročníka matematickej olympiády, kategória P

Slávnostné vyhodnotenie (Sobášna sieň, MÚ Prešov)


Spevácke zoskupenie „PIANO VOCAL“, Katedra

hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity


Mgr. Viera Kundľová, tajomníčka KK MO Prešov
zopár milých slov na záver podujatia

účastníci CK MO, kat. P

zľava: RNDr. Jozef Hromada, VÚC Prešov
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., riaditeľ GJAR
Milan Laca, viceprimátor Prešova
Mgr. Milan Demko, predseda KK MO
RNDr. Andrej Blaho, podpredseda SK MO, sekcia P

Milan Laca, viceprimátor Prešova sa prihovára účastníkom a organizátorom

Vladimír Koutný, šéf "opravovacieho" tímu
RNDr. Andrej Blaho, podpredseda SK MO, sekcia P
doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

 


12. miesto
Štefánek Anton, G. J. Hronca, Bratislava

 


10. - 11. miesto
Baláž Miroslav, G. J. Hronca Bratislava
Poláček Lukáš, G. Modra

 


9. miesto
Ludha Marek, G. J. G. Tajovského, B. Bystrica

 


6. - 8. miesto
Jančuška Marek, G. Párovská, Nitra
Klíma Jaroslav, G. J. Hronca, Bratislava
Lenhardt Rastislav, G. J. Hronca, Bratislava

 


5. miesto
Kováč Jakub, G. J. Hronca, Bratislava

 


4. miesto
Simančík František, G. Gröslingova, Bratislava

 


3. miesto
Burger Michal, G. Gröslingova, Bratislava

 


2. miesto
Závodný Jakub, G. Gröslingova, Bratislava

 


1. miesto
Perešíni Peter, G. J. G. Tajovského, B. Bystrica

 


hostia, organizátori a účastníci

 


"zemiaková" medaila
13. v poradí, Šatka Milan, G. Liptovský Hrádok

 


jediná zástupkyňa nežného pohlavia medzi súťažiacimi
Lipková Juliana

 


záverečná diskusia účastníkov

 


záverečná diskusia účastníkov

 

 

 

Celoštátne kolo 52. ročníka matematickej olympiády, kategória P

Sslávnostné otvorenie


Slávnostné otvorenie CK MO-P
zľava: RNDr. František Majoroš, zástupca riaditeľa GJAR
Vladimír Koutný, šéf "opravovacieho" tímu
RNDr. Andrej Blaho, podpredseda SK MO, sekcia P
RNDr. Milan Cirjak, podpredseda KK MO

Slávnostné otvorenie CK MO-P
Komorný dievčenský zbor Caména

Slávnostné otvorenie CK MO-P
zľava: RNDr. František Majoroš, zástupca riaditeľa GJAR
RNDr. Andrej Blaho, podpredseda SK MO, sekcia P
RNDr. Milan Cirjak, podpredseda KK MO

Účastníci CK MO-P

Mgr. Viera Kundľová,
tajomníčka KK MO víta učastnikov CK MO

Mgr. Viera Kundľová,
tajomníčka KK MO víta učastnikov CK MO

Slávnostné otvorenie CK MO-P

zľava: RNDr. František Majoroš, zástupca riaditeľa GJAR
RNDr. Andrej Blaho, podpredseda SK MO, sekcia P
RNDr. Milan Cirjak, podpredseda KK MO
RNDr. Jozef Hromada
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., riaditeľ GJAR
Mgr. Milan Demko, predseda KK MO
Mgr. Vladimír Mundier, IUVENTA Bratislava


Účastníci CK MO-P
 
Mgr. Viera Kundľová,
tajomníčka KK MO víta učastnikov CK MO

 

Celoštátne kolo 52. ročníka matematickej olympiády, kategória A

 Slávnostné otvorenie

Slávnostné otvorenie CK MO-A

zľava: RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., riaditeľ GJAR

Ing. Milan Benč, primátor mesta Prešov

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.,  predseda SK MO

Mgr. Vladimír Mundier, IUVENTA Bratislava

RNDr. Milan Cirjak, podpredseda KK MO

RNDr. František Majoroš, zástupca riaditeľa GJAR

Mgr. Milan Demko, predseda KK MO

Mgr. Viera Kundľová,
tajomníčka KK MO víta učastnikov CK MO

Komorný dievčenský zbor Caména
a
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., riaditeľ GJAR

šéfka Komorného dievčenského zboru Caména

Účastníci CK MO-A,
v pozadí Mgr. Viera Kundľová, tajomníčka KK MO

Účastníci CK MO-A

Ing. Milan Benč, primátor mesta Prešov

doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.,  predseda SK MO 

Komorný dievčenský zbor Caména
a
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD., riaditeľ GJAR