preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Súťaž je unikátna tým, že každý súťažici musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí.

V 19. ročníku IJSO sa kvalifikovali na 1. výberové sústredenie z vyše 225 žiakov až dvaja žiaci našej školy:

1. miesto Alex Kanderka (kvarta A)

8. miesto Iveta Štefančínová (sekunda A)

 

Úspešne našu školu reprezentovali aj:

12. miesto Radovan Štefančín (sekunda A)

32. miesto Richard Prikler (tercia A)

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

V dňoch 29. – 31. marca 2022 sa uskutočnilo prezenčne okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.

Naša škola mala bohaté a úspešné zastúpenie.

I. kategória (4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

2. miesto Stela Palenčárová (príma A)

 

II. kategória(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto Marek Jambrich (tercia A)

3. miesto Petronela Palenčárová (sekunda A)

4. miesto Aneta Štefančínová (kvarta A)

5. miesto Radovan Štefančín (sekunda A)

8. miesto Iveta Štefančínová (sekunda A)

 

III. kategória (žiaci SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

2. miesto Matúš Klimko (oktáva A)

4. miesto Ján Kolesár (I. B)

7. miesto Lenka Poniková (III. A)

8.- 9. miesto Alexandra Kačmariková a Martin Kóša (III. A)

10. miesto Tadeáš Pastorek (I. A)

11. miesto Oliver Jurik (sexta A)

12. miesto Nina Petričová (III. A)

13. miesto Matej Gazdič (III. A)

14. miesto Oskar Leo Ford (sexta A)

15. miesto Juraj Polomský (sexta A)

16. miesto Michal Bulla (III. A)

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Dňa 6. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

Do novembrového finále v Chebe postupujú za každý kraj v ČR tímy z 1. - 3. miesta a za každý kraj SR prvé dva tímy. Finále sa však zúčastňuje aj 16 ďalších tímov, podľa počtu získaných bodov. 

Je pre nás veľkou cťou a radosťou, že medzi kompletnú finálovú skupinu účastníkov sa prebojoval aj náš tím v zložení:

Marta Balážová, Dávid Božík a Filip Cvik

Blahoželáme a vo finále držíme prsty. 

Dňa 16.03.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie E a F.

V kategórii E našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci kvarty A. Obsadili:

Marek Ištok              1. miesto

Dávid Mrúz               3. miesto

Aneta Štefančínová 4. miesto

 

V kategórii F úspešne súťažili dvaja žiaci tercie A. Umiestnili sa:

Marek Jambrich     1. miesto

Richard Prikler       3. miesto

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

Vo štvrtok 10.03.2022 sa uskutočnilo na pôde Prírodovedeckej fakutle UPJŠ v Košiciach krajské kolo Turnaja mladých fyzikovNašu školu úspešne reprezentovali 6 žiaci: Tamara Kucháriková (sexta A), Alexandra Kačmariková (III. A), Nikola Nižniková (III. A), Lenka Poniková (III. A), Michal Bulla  (III. A) a Martin Kóša (III. A).

V rámci Prešovského samosprávneho kraja získali v tímovom hodnotení 1. miesto (Tamara, Michal a Martin) a 3. miesto (Alexandra, Nikola a Lenka) a postupujú do celoštátneho kola.

V individuálnom poradí získali Martin 1. miesto, Tamara 3. miesto, Alexandra 7. miesto, Lenka 9. miesto, Nikola 11. miesto a Michal 12. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

IMG_20220310_153751.jpg

IMG_20220310_152929.jpg

 

IMG_20220310_074920.jpg


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov