preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

V dňoch 2.- 5.4.2019 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo náročnej súťaže Turnaj mladých fyzikov.

Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo v zložení Martin Huk (VIoA, kapitán), Paulína Dujavová (I. B), Nina Mizeráková (VIoA), Matej Korž (VoA) a Martin Fedorko (I. A), ktoré obsadilo 5. miesto (fotogaléria).

Srdečne blahoželáme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy!

 

 

Žiak našej školy Tomáš Fech (II.A) bol v piatok 24. mája 2019 v Bratislave vyhlásený Slovenským zväzom hádzanej za Talent roka 2018 do 20 rokov na Slovensku.

Spoznajte ho aj cez jeho športové úspechy.

(článok na www.sme.sk)

obr 1                       obr 4

obr 2

obr 3

 

Článok našich Mladých reportérov pre životné prostredie "Včely v meste: malý hmyz, veľký problém" (autori: Tomas Bartle, Karolína Mathiová, Laura Rinďová) získal v medzinárodnom kole prvé miesto v kategórii 15 až 18-násť ročných.

Viac informácií na stránke súťaže.

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Podmienky pre získanie certifikátu ECDL splnilo 23 žiakov našej školy.

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za zodpovednú prípravu (žiaci sa na testovanie pripravovali formou dištančného vzdelávania - mali tak možnosť naučiť sa plánovať svoju prípravu).

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

 

Trochu štatistiky

  • Testovania sa zúčastnilo 29 žiakov, z ktorých 28 vykonalo testy zo štyroch modulov a jeden žiak z dvoch modulov.
  • Spolu bolo vykonaných 114 testov, z toho 109 úspešne.
  • Priemerná úspešnosť testu je 93,71 % (pre úspešné vykonanie testu bolo potrebné získať aspoň 75 %).

 

Dávid PÁSZTOR (3.A) sa 23.-29.apríla 2019 zúčastnil výberového sústredenia v Bratislave. Svojimi výsledkami v priebehu sústredenia si vybojoval miesto v národnom družstve a bude reprezentovať SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO). Tá sa bude tento rok konať 11.–22. júla v Bathe v Spojenom kráľovstve.

Zároveň sa ešte Dávid zúčastní aj prípravného sústredenia v Bratislave (2.-7.6.2019), sústredenia v ČR (Uherské Hradiště, 16.-20.6.2019) a trojstretnutia IMO družstiev v Rakúsku (Klosterneuburg, 23.-26.6.2019).

Z Dávidovho úspechu sa veľmi tešíme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana