preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na január a február, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2013/2014

po schválení na gremiálke dňa 13. 01. 2014

Január 2014

  • Organizácia krajského kola matematickej olympiády – kategória A

Z: Mgr. Kušnírová Martina                                                                            T: 14. 01. 2014

  • Traumtänzer - Súťaž v písaní krátkych poviedok pre žiakov a študentov v nemeckom jazyku.

Z: Mgr. Maskalíková Marta                                                                      T: do 31. 01. 2014

  • Príprava a organizácia školského kola biologickej olympiády.

Z: Mgr. Kollárová Mária, RNDr. Mergešová Tatiana                                  T: 27. 01. 2014

Február 2014

  • Benefičný koncert GJAR – veľká scéna DJZ

Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľudmila, Mgr. Kucirková Zuzana    T: 6. 02. 2014

  • Organizácia krajského kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúre vo všetkých kategóriách

Z: Mgr. Škrečková Naďa                                                                           T: 07. 02. 2014

  • Organizácia skúšok DELF B1 – francúzsky jazyk medzinárodne uznávaný diplom

Z: Mgr. Bačová Zuzana                                                                        T: 11. – 12. 02. 2014

  • Divadelné predstavenie – Sherlock Holmes – muzikál - pre celú školu          

Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľudmila                                            T: 13. 02. 2014

  • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. A, I. B

Z: Mgr. Pališčák Rastislav                                                             T: 10. 02. – 14. 02. 2014

  • Organizácia školského kola olympiády vo francúzskom jazyku

Z: Mgr. Bačová Zuzana, Mgr. Monoková Janka                                        T: 17. 02. 2014

  • Organizácia školského kola olympiády v ruskom jazyku

Z: PhDr. Mattová Irina, Mgr. Bystrianska Marta                                          T: 25. 2. 2014

Schválené na gremiálke riaditeľa školy dňa 13. 01. 2014

Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 13. 01. 2014, upravené: 14.01.2014, 23. 01. 2014, 14.02. 2014


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana