Vytlačiť 

Dňa 12. 02. 2018 sa konalo KK olympiády v španielskom jazyku - kategória B.

Vynikajúce prvé miesto obsadil žiak 1. B triedy Tomáš Čorej, ktorý zároveň postúpil na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.