preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Dňa 17. januára 2018 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plán. Pri jeho tvorbe, pri formulácii cieľov a plánovaní aktivít sme vychádzali z návrhov žiakov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu na tému Zeleň a ochrana prírody, tiež z návrhov členov aj nečlenov kolégia Zelenej školy. Z odpovedí žiakov v dotazníkoch vyplynuli silné a slabé stránky školy v spomínanej oblasti.

Medzi silné stránky GJAR patrí to, že máme udržiavanú záhradu, v ktorej sa pravidelne kosí trávnik, upravuje zeleň, jej súčasťou je kompostovisko na odpad zo záhrady. Školská záhrada predstavuje dostatočný priestor na rôzne aktivity. Na škole funguje separovaný zber – zber batérií, PET fliaš, vrchnákov od PET fliaš, zber papiera a hliníka. Žiaci zhodnotili, že na našej škole máme aktívnych ľudí a vždy sa tu niečo deje, tiež ocenili kvalitnú a bohatú ponuku exkurzií a besied s odborníkmi.

Za slabé stránky GJAR žiaci považujú to, že v učebniach pestujeme málo kvetín, málo využívame školskú záhradu vo vyučovaní a nemáme v nej ovocné stromy a kríky. Nezaoberáme sa možnosťou zberu dažďovej vody a jej využitím. V triedach svietime, aj keď je vonku svetlo. Mnohí žiaci v dotazníkoch vyjadrili názor, že sú slabo informovaní o aktivitách na škole.

Poteší nás akákoľvek forma pomoci, našou ambíciou je do programu zaangažovať i aktívnych rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (odkazy na jednotlivé aktivity):

  1. Vysadiť na každé okno v triedach jeden živý kvet
  2. Vytvoriť v školskej záhrade podmienky pre výučbu
  3. Vybudovať oddychovo-edukačnú zónu so záhradným jazierkom a bylinkovou záhradkou
  4. Naplánovať a realizovať 15 pravidelných aktivít počas vyučovania zameraných na získanie a prehĺbenie vedomostí v oblasti ochrany prírody
  5. Vytvoriť miesto na neformálne stretnutia žiakov školy, kolégia, tvorivých skupín Zelenej školy

 

 


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana