preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zbierka pre psí útulok

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Všetko, čo sme vyzbierali, je už v psom útulku Prešovskí havkáči.

havkaci plagat   havkaci1

havkaci1

Ekoalarmvýzva Mikuláš bez odpadu

Oslovila nás aj ekoalarm výzva Mikuláš bez odpadu. Získali sme v rámci nej sady košov do školy. Ďakujeme!

ekoalarm5    ekoalarm2

ekoalarm3

200 ton z lesa von

Zapojili sme sa do aktivity 200 ton z lesa von (čistenie lesa od odpadkov). 

OBERAČKA NA GJAR

 Začiatkom mesiaca november sme v spolupráci s II. C, so septimou a p. uč. Z. Mackovjakovou zorganizovali jablkobranie. Jablkobranie alebo jablkové hodovanie ako oslava jesene býva úžasným ukončením tohto krásneho ročného obdobia. Aj keď jabĺčok bolo tento rok pomenej, chutili a nezvýšilo sa ani jedno... Niet sa čomu čudovať, veď dobré jablká sú plné vitamínov, minerálov, antioxidantov, pektínu a vlákniny.

Málokto však vie, že v našej školskej záhrade nemáme len tak hocijaké jablone! Máme staré odrody jablone domácej (vznikli cca pred rokom 1950, keď sa ešte nevyužívali moderné šľachtiteľské postupy) – Jonathan a Antonovka.

Tak napríklad, odroda Jonathan je americká zimná odroda objavená v roku 1826 na farme pána Ricka vo Woodstocku (Atlas starých odrôd jabloní a hrušiek 50 na 50, https://lnk.sk/hmbh). Plody sú stredne veľké, svojou sladkou, jemne korenistou chuťou je to jedna z najobľúbenejších odrôd. V 20. storočí bola "Jonatánka" významnou tržnou odrodou.

Druhú odrodu – Antonovku – po prvýkrát predstavili na výstave v Novgorode v roku 1896. Nazvali ju na počesť Antona, amatérskeho záhradníka, v ktorého záhrade sa jabloň našla...

Zdá sa, že každá stará odroda má svoj príbeh... Príbeh o svojom vzniku (objaviteľovi či šľachtiteľovi), o rozšírení a uplatnení sa na trhu alebo v domácnostiach. Mnoho z nich je opradených doslova legendami, ktoré sa – viac či menej – zakladajú na pravde.

Ďakujeme všetkým za pomoc a už teraz sa tešíme na novú úrodu o rok!

oberacka

oberacka

Deň Zeme (22. apríl) si môžeme pripomenúť aj zaradením nasledujúcich aktivít do vyučovacieho procesu:

FILM VITAJTE V SODOME

Agbogloshi pri meste Akkra v Ghane, je najväčšou skládkou elektronického odpadu na svete, kde žije a pracuje asi 6000 žien, mužov a detí. Toto miesto nazývajú Sodoma. Každý rok tam nezákonne skončí asi 250-tisíc ton vytriedených počítačov, smartfónov, klimatizácií a iných zariadení. Prijmite pozvanie a nenechajte si utiecť dokument z jedného z najtoxickejších miest sveta: https://lnk.sk/sko9
Film je prístupný zdarma.

ONLINE KURZ TAJNÝ ŽIVOT ELEKTRONIKY

Nahliadnite do zmien pracovných stolov a ich vybavenia za uplynulých 100 rokov, spočítajte si elektrospotrebiče v domácnosti, pozrite sa na ich výrobu a likvidáciu: http://www.elektroodpad.zivica.sk/

EKOKVÍZ

Počas celého mesiaca od 22.4.2021 do 21.5.2021 budete mať možnosť naučiť sa zábavnou formou veľa zaujímavých poznatkov z oblasti ekológie a zároveň hrať o fantastické ceny. Kvíz bude možné hrať bezplatne, buď priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zapojiť sa môže naozaj ktokoľvek!

VIDEO Zvedavé otázky o odpade

Video natočili naše žiačky zo septimy A. Dzurillová a V. Jenčová v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Vhodné aj pre mladších žiakov. Posielam link na krátke video, v ktorom predstavili výzvu, do ktorej sa obe zapojili: https://www.youtube.com/watch?v=YxOraT3AGRc

KVETY

Ak by niekto chcel pomôcť s presádzaním ketov, sadením záhona, či inými prácami v školskej záhrade... aj takto môžeme, samozrejme, nakoľko to pandemická situácia dovolí.

Dávame do pozornosti zaujímavé stránky s námetmi na aktivity:

Certifikačné obdobie: 2019 - 2021

Dňa 27. februára 201 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plánpre certifikačné obdobie 2019 - 2021 s prioritnou témou Odpad.

K silným stránkam GJAR patrí to, že máme čiastočne zavedený separovaný zber papiera, plastov, batérií a vrchnáčikov z fliaš, škola je zapojená do viacerých programov a projektov s eko tematikou a téma Odpady je súčasťou vyučovacích hodín ako občianska náuka, chémia, biológia a i.

Medzi slabé stránky GJAR sme zaradili to, že nám chýbajú kontajnery na separovaný zber, neseparujeme bioodpad a vytvárame zbytočný odpad na akciách organizovaných školou.

Poteší nás akákoľvek forma pomoci, našou ambíciou je do programu zaangažovať i aktívnych rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (s postupne pribúdajúcimi odkazmi na jednotlivé aktivity):

 1. Zefektívniť separovanie odpadu a tak znížiť objem zmesového komunálneho odpadu o 10 % do konca certifikačného obdobia
 2. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o dôležitosti separovania odpadu počas celého certifikačného obdobia
 3. Znížiť produkciu plastového odpadu na akciách organizovaných školou o 10% do konca certifikačného obdobia
 4. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o tom, ako minimalizovať odpad počas celého obdobia

 

Certifikačné obdobie: 2017/2018 – 2018/2019

Dňa 17. januára 2018 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plán. Pri jeho tvorbe, pri formulácii cieľov a plánovaní aktivít sme vychádzali z návrhov žiakov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu na tému Zeleň a ochrana prírody, tiež z návrhov členov aj nečlenov kolégia Zelenej školy. Z odpovedí žiakov v dotazníkoch vyplynuli silné a slabé stránky školy v spomínanej oblasti.

Medzi silné stránky GJAR patrí to, že máme udržiavanú záhradu, v ktorej sa pravidelne kosí trávnik, upravuje zeleň, jej súčasťou je kompostovisko na odpad zo záhrady. Školská záhrada predstavuje dostatočný priestor na rôzne aktivity. Na škole funguje separovaný zber – zber batérií, PET fliaš, vrchnákov od PET fliaš, zber papiera a hliníka. Žiaci zhodnotili, že na našej škole máme aktívnych ľudí a vždy sa tu niečo deje, tiež ocenili kvalitnú a bohatú ponuku exkurzií a besied s odborníkmi.

Za slabé stránky GJAR žiaci považujú to, že v učebniach pestujeme málo kvetín, málo využívame školskú záhradu vo vyučovaní a nemáme v nej ovocné stromy a kríky. Nezaoberáme sa možnosťou zberu dažďovej vody a jej využitím. V triedach svietime, aj keď je vonku svetlo. Mnohí žiaci v dotazníkoch vyjadrili názor, že sú slabo informovaní o aktivitách na škole.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (odkazy na jednotlivé aktivity):

 1. Vysadiť na každé okno v triedach jeden živý kvet
 2. Vytvoriť v školskej záhrade podmienky pre výučbu
 3. Vybudovať oddychovo-edukačnú zónu so záhradným jazierkom a bylinkovou záhradkou
 4. Naplánovať a realizovať 15 pravidelných aktivít počas vyučovania zameraných na získanie a prehĺbenie vedomostí v oblasti ochrany prírody
 5. Vytvoriť miesto na neformálne stretnutia žiakov školy, kolégia, tvorivých skupín Zelenej školy

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov