Vytlačiť 

 

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27. 02. 2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom.
V zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile VO odo dňa 1. 3. 2014.

Profil verejného obstarávateľa