preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

November 2013

 • ZENIT – školské kolo – Z: Mgr. Čech Peter                       T: 5.11. 2013
 • Beseda s fyzikom – vedcom – spojená s experimentom – tekutý dusík

Z: PaedDr. Štefančínová Iveta, Ph.D.                                  T: 5. 11. 2013

 • Bratislava – exkurzia – Národná banka Slovenska, SND, RTVS, Slovnaft – výber žiakov  Z: Mgr. Bystrianska Marta, RNDr. Kredátusová Mária, PhD., Mgr. Kušnírová Martina                                                                                        T: 14. a 15. 11. 2013
 • Deň študenstva – nenarúša sa vyučovanie – aktivity sa realizujú mimo vyučovacích hodín,        Z: PaedDr. Pavlovová Tamara                           T: 15. 11. 2013
 • Deň otvorených dverí – Z: PaedDr. Novosadová Mária   T: 18. 11. 2013
 • Ústav experiment. fyziky SAV KE – 2. ročník – Z: PaedDr. Štefančínová Iveta, Ph.D. T:
 • Objavujeme Prešov (osobnosti mesta J. A. Rayman) – 2. ročník – NEJ

Z: Mgr. Maskalíková Marta                                                     T: na vyuč. hod.

 • Súťaž o najlepší žiacky odborný preklad JUVENES TRANSLATORES                     

Z: Mgr. Monoková Janka                                                        T: .......................................

December 2013

 • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo, G4, G8 – všetky členky PK AJ, realizácia po vyučovaní resp. počas voľných hodín Z: Mgr. Vašková Ľuboslava                                                                                                      T: ............................................
 • Olympiáda v nemeckom a ruskom jazyku – školské kolo, Ruské slovo

Z: Mgr. Maskalíková Marta + členky PK                               T: ........................................

 • Vianočná výstava kníh – v priestoroch školy – návštevy počas hodiny AJ v trvaní 15 min. Z: PaedDr. Rolíková Monika + členky PK AJ     T: od .......................................
 • Vianoce na GJAR Z: Zamestnanecká rada                                   T: 18. 12. 2013
 • Divadelné predstavenie – Sherlock Holmes – muzikál - pre celú školu          

T: zatiaľ preložené na marec - apríl

 • Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj – v popoludňajších hodinách

Z: Mgr. Pališčák Rastislav                                                      T: nov. - december

Schválené na gremiálke riaditeľa školy dňa 04. 11. 2013

Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 04. 11. 2013


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana