Vytlačiť 

 

Charakteristika projektu

Nadácia Jednota COOP ponúkla aj tento rok možnosť uchádzať sa o finančný grant s názvom "Nech sa nám netúlajú". Cieľom tohto programu je poskytovať financie na realizáciu projektov zameraných na vytvorenie a rozvoj voľno časových aktivít školopovinných detí, poskytovať deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Prostredníctvom navrhnutých aktivít tak motivovať žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času.

Naša škola v XI. ročníku tohto grantového programu uspela s projektom "Škola - miesto pre oddych aj relax".

Náš projekt charakterizujú dve línie:

1. línia - šport – futbal, volejbal, florbal, badminton – organizované športové podujatia pre žiakov strednej školy - podpora boja proti obezite, duševným chorobám, podpora zdravého životného štýlu,

2. línia - relax – aerobik a fitness, gymnastické cvičenie - podpora boja proti stresu, napätiu, nervozite, oddych a relaxácia.

 

Nami realizované aktivity v rámci projektu