Vytlačiť 

Volejbalový turnaj I

V dňoch 21.09.2015 a 28.09.2015 sa na našej škole uskutočnil druhý, z deviatich nami organizovaných športových turnajov, v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".

Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Volejbalový turnaj I.

Hralo sa o najlepší volejbalový ročník Gymnázia Jána Adama Raymana. (FOTO)

Výsledky zápasov:

1. ročník - 4. ročník 0:2,
2. ročník - 3. ročník 2:0,
4. ročník – 2. ročník 1:2,
3. ročník - 1. ročník 2:0,
4. ročník - 3. ročník 2:0,
1. ročník – 2. ročník 0:2.

Celkové umiestnenie:

1. miesto výber žiakov 4. ročníka,
2. miesto výber žiakov 2. ročníka,
3. miesto výber žiakov 3. ročníka,
4. miesto výber žiakov 1. ročníka.

Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.

Členovia PK telesnej výchovy a Martina Kušnírová