Vytlačiť 

Florbalový turnaj I

Dňa 24.09.2015 sa na našej škole uskutočnil tretí, z deviatich nami organizovaných športových turnajov, v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".

Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Florbalový turnaj I. Hralo sa o veľa, (FOTO) .... v duchu hesla: „Nie je dôležité VYHRAŤ, ale PREŽIŤ TO".

Turnaja sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov, ktorí si zmerali sily v kvalitných zápasoch.

Výsledky zápasov:

1. ročník - 2. ročník 2:3,
1. ročník - 3. ročník 2:3,
1. ročník - 4. ročník 3:5,
2. ročník – 3. ročník 3:5,
2. ročník - 4. ročník 3:2,
3. ročník – 4. ročník 3:1.

Celkové umiestnenie:

1. miesto výber žiakov 3. ročníka,
2. miesto výber žiakov 2. ročníka,
3. miesto výber žiakov 4. ročníka,
4. miesto výber žiakov 1. ročníka.

Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.

Členovia PK telesnej výchovy a Martina Kušnírová