Vytlačiť 

Vitajte na stránke predmetu biológia

 

ikonka Acrobat Reader Úspechy žiakov (pdf, 500.54 KiB), [Adobe Acrobat Reader]

 

Aktivity predmetovej komisie

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Na hodinách telesnej výchovy a triednických hodinách 468 žiakov z celkového počtu 638 naskákalo 11 216 žabákov. Do akcie sa zapojili všetky triedy osemročného aj štvorročného gymnázia.

Vyhodnotenie tried:
1. miesto – príma – 1 052 žabákov (26 žiakov)
2. miesto – 2.D – 720 žabákov (30 žiakov)
3. miesto – 4.C – 704 žabákov (27 žiakov)

 

Školský rok 2014/2015

Družstvo tvorili žiaci Andrej Richnavský /septima A/, Kristína Birnšteinová /4. E – absolventka/, Lucia Hrabovecká /3. D/, Tatiana Bučková /3. D/, Slávka Kecerová /1. A/, a Peter Gonda /1. D/. Obsadili 2. miesto.

Cieľom stretnutia bolo hlavne upriamiť pozornosť študentov na minimalizovanie produkovaného odpadu a dôležitosť jeho recyklácie aj v priestoroch GJAR a to formou zaujímavej prezentácie spestrenej tanečnými aktivitami.
Záver stretnutia sa niesol v príjemnom posedení pri občerstvení, ktoré si študenti sami pripravili a tiež pri tvorbe informačných a motivačných plagátov a transparentov, ktoré následné umiestnili v areáli školy.