preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

BLAHOŽELÁME

     On - line časť hry Junior Freshhh 2014 je ukončená. Trojčlenné družstvá žiakov si počas 2 týždňov (v decembri 2014) precvičili a prehĺbili vedomosti z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia.

     Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo približne 600 družstiev, ale všetky úlohy vyriešilo len približne 330 družstiev.

     Veľmi nás teší, že naši žiaci sa počas priebehu súťaže nevzdali. Blahoželáme im k týmto výsledkom:

    10. miesto – „HAKUNA MATATA“ v zložení:

Natália Hofierková, Erik Hricišák, Martina Zánová – 2.B

     17. miesto – „WUŤUŤÚÚ“ v zložení:

Matej Babej, Lívia Dreveňáková, Tatiana Tirpáková – 2.A

     37. miesto – „Sanic WOW“ v zložení:

Jakub Kolesár, Daniel Prevužňák, Michal Tomaško – 2.A

     53. miesto – „Born for Science“ v zložení:

Emma Brillová, Soňa Harvanová, Dominika Kubanková – 2.B

     59. miesto – „Rumkáči z Dickens Street A.K.A. Mal ši branic Team“ v zložení:

Erik Ďurišin, Martin Ištoňa, Matej Repka – 3.C

Ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a za vzornú reprezentáciu GJAR.

Bližšie informácie získate na adrese http://junior.freshhh.sk/

Vyučujúci prírodovedných predmetov GJAR


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana