Vytlačiť 

 

 

Organizácia pracovného popoludnia

13. januára 2015 (podľa ŠkVP 4, ŠkVP 8)

 

14:30 - Zasadnutie pedagogickej rady

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri GJAR

17:00 - Triedne aktívy (pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ)

17:00 - 18:30 - Možnosť konzultácií Žiak - Učiteľ - Rodič

(oznámenie rodičom prostredníctvom žiakov zabezpečuje triedny  učiteľ, odporúčame stretnutie v trojuholníku Žiak - Učiteľ – Rodič si aj vopred dohodnúť)