preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2014/2015

po schválení na gremiálke dňa 10. 11. 2014

November 2014

 • SCIO – Testovanie študijných predpokladov – Príprava a org. zabezpečenie testovania pre žiakov 4. ročníka GJAR – zúčastnených 80 žiakov v čase mimo vyučovania

         Z: Mgr. Čech P.                                                                               T: do 7. 11. 2014

 • Objavujeme Prešov (osobnosti mesta) – NEJ – 2. ročník

         Z: vyučujúce v 2. ročníku

 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                             T: 06. 11. 2014

         Z: Mgr. Čech P.

 • iBobor – online informatická súťaž                                            T: 07. 11. 2014

         Z: Mgr. Gunišová V.

 • Deň otvorených dverí na GJAR                                                  T: 12. 11. 2014

         Z: PaedDr. Novosadová M.

 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku – Deň otvorených dverí v Steel Park, s vedcami so SAV, Interaktívne zábavné podujatie vo vedecko-technickom centre – Košice – III. A         

         Z: PaedDr. Kušnírová M.                                                                 T: 13. 11. 2014

 • Súťaž LOMIHLAVmatematická súťaž pre osemročné gym.2 družstvá         T: 14. 11. 2014

         Z: Mgr. Blahútová K.

 • Medzitriedny vianočný volejbalový turnaj.

         Z: Mgr. Pališčák R.

 • Výstavka anglickej beletrie spojená s predajom.

         Z: PK ANJ

 • Návšteva Francúzskej Aliancie v Košiciach – zážitkové vyučovanie.

         Z: Mgr. Bystrianska

 • Deň študentstva – aktivity ŽŠR

         Z: PaedDr. Pavlovová T.

 • Súťaž Angličtinár roka pre študentov stredných škôl.                              T: 19. 11. 2014

          Z: Mgr. Petrovská Z.

 • Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž pre 17-ročných žiakov     T: 27. 11. 2014

          Z: Mgr. Monoková J.

 • Exkurzia Bratislava - Viedeň – NRSR, hist. centrum Bratislavy, NBS, Schönbrunn, Viedeň – hist. centrum  

          Z: Mgr. Kazimírová Ľ., Mgr. Gajdoš M.                                             T: 27. 11. - 28. 11. 2014

 

December 2014

 • Vianočný koncert - účinkuje miešaný spevácky zbor Nostro Canto PU v Prešove - kaplnka Saleziánskeho mládežníckeho centra

 • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo – realizácia po vyučovaní

         Z: PK ANJ

 • Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

         Z: PK CJ – NEJ

 • Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

         Z: PK CJ – RUJ

 • Kurzgeschichtenwettbewerb – súťaž v písaní poviedok – NEJ

         Z: PK CJ – NEJ

 • Matematická olympiáda kat. A – školské kolo                                           T: 09. 12. 2014

         Z: PaedDr. Kušnírová M.

 • Pytagoriáda P6, P7 – školské kolo

         Z: PaedDr. Kušnírová M.

Schválené na gremiálke riaditeľky školy dňa 10. 11. 2014, upravené dňa 26. 11. 2014.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 10. 11. 2014.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana