Vytlačiť 

Dňa 06. 11. 2014 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní.

Výsledky zúčastnených žiakov v jednotlivých kategóriách sú uvedené v tabuľke:

MenoKategóriaRocnikSucetabcdefghi
Maximalista     235.0 10.0 15.0 15.0 20.0 20.0 25.0 40.0 35.0 55.0
Kristián Leško - IV. E A 2015 79.0 10.0 9.0 15.0 16.0 12.0 10.0 0.0 7.0 0.0
Branislav Bajužík - IV. D A 2015 72.0 10.0 15.0 15.0 20.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matej Baňas - IV. C A 2015 52.0 10.0 15.0 15.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Slavomír Hanzely - VII. OA A 2016 49.0 0.0 15.0 15.0 4.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
Daniel Fecko - IV. C A 2015 44.0 10.0 15.0 15.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Šimon Doubrava - VIII. OA A 2015 40.0 10.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomáš Hvišč - VIII. OA A 2015 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Samuel Novák - I. D B 2018 47.0 10.0 15.0 10.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ďakujeme za účasť.