Vytlačiť 

Vitajte na stránke predmetu nemecký jazyk

 

Vyučujúci nemeckého jazyka

Mgr. Blašková Marianna
Mgr. Mattová Irina
Mgr. Šimkovičová Michaela

Ciele vyučovania Nj

Pedagogická dokumentácia

Voliteľné predmety pre 4. ročník

Jazykové úrovne

Používané učebnice

Doplnková literatúra

Užitočné www adresy

Dosiahnuté úspechy

Žiacke práce

Aktivity

Projekty