Vytlačiť 

 

Informácie k voľbám do Rady školy
pri Gymnáziu Jána Adama Raymana

Budova Gymnázia J. A. Raymana v Prešove

Opatrenia v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19 v čase od 02.09. 2020 do odvolania
(aktualizované 24. 9. 2020)

 

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na GJAR   Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov   IT Akadémia Partner