Vytlačiť 

COVID 19

Budova Gymnázia J. A. Raymana v Prešove

2 % z daní pre Gymnázium Jána Adama Raymana Dve percentá dané

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na GJAR   Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov   IT Akadémia Partner