Vytlačiť 

Slovenská akadémia vied (SAV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvom RF v Bratislave ponúkla tento rok exkluzívnu možnosť pre šikovných stredoškolákov zúčastniť sa výpravy do krajiny ussurijského tigra (v spolupráci s Ruskou akadémiou vied). Ide o najkrajšie pralesy mierneho pásma.

Úlohou tímov stredoškolákov bolo písomne vypracovať teoretické aj praktické úlohy z rôznych oblastí, napríklad z oblasti prírodných vied, o človeku, o spoločnosti, Ruskej federácii a tiež rôzne technické otázky. Žiaci hľadali odpovede na vyše 60 úloh, napríklad:

Na úlohách pracovali tímy spoločne niekoľko mesiacov a záverečnú prácu osobne odovzdali vedcom SAV v Bratislave.

Z našej školy sa zapojili 3 tímy a všetky boli úspešné - spomedzi 236 registrácií sa umiestnili medzi 19 úspešnými tímami:

Riešiteľom blahoželáme, tešíme sa s nimi z ich úspechu a želáme veľa elánu do ďalších súťaží!