Vytlačiť 

BLAHOŽELÁME

 

3. apríla 2014 sa uskutočnilo celoslovenské kolo 8. ročníka súťaže Ruské slovo.

V kategórii sólo spev obsadila 3. miesto Ivana Vavreková – 2. C.

V kategórii skupinový spev obsadili 3. miesto Alexandra Borisová a Kornélia Kačníková – 3. A.

 

Do 8. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže s tematikou Zimné športy - Soči 2014 sa zapojili aj študenti GJAR, našu školu na celoslovenskej úrovni reprezentovali: