preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V dňoch od 9.11. 2020 do 13.11.2020 sa uskutočnil 17. ročník Týždňa vedy a techniky (TVT). Pre našich žiakov sme pripravili viacero online prednášok.

V pondelok 9. 11. 2020 sa uskutočnilo online celoštátne kolo súťaže Festival vedy a techniky, na ktorom získali významný úspech naše dva tímy.

Pre výber žiakov 4. ročníka sa dňa 10.11.2020 uskutočnila veľmi zaujímavá online prednáška RNDr. Jánom Gálikom, CSc., vedeckým riaditeľom Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV na tému Elektrina v nás.

V stredu 11. 11. 2020 sa žiaci II. A, II. B a II.C zúčastnili online prednášky Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Andreja LiptajaPhD. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave s názvom Fyzika hudby, počas ktorej priblížil hudbu tak, ako ju nepoznáme z hudobných škôl. Prednáška sa zaoberala objasnením základných hudobných pojmov z fyzikálneho hľadiska.

Pre kvartu A a septimu A si Mgr. Martin Venhart, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave pripravil online prednášku na tému Ako vyzerá periodická sústava chemických prvkov v 21. storočí. Ukázal historický pohľad na to, ako ľudia postupne odkrývali jednotlivé prvky a ako sa objavoval systém, ktorý odhalil najprv Mendelejev a potom Moseley v 20. storočí. Špeciálne sa zameral na nové chemické prvky, objavené v 20. storočí aj za prispenia Š. Šára a R. Janíka z FMFI UK.


Vo švrtok 12.11.2020 si Mgr. Cyril Adamuščín, PhD. pre kvintu A, sextu A a I. B pripravil prednášku s názvom Elementárny, elementárnejší, najelementárnejší …, v ktorej sa venoval predstavám učencov a vedcov v minulosti a v súčastnosti o základnej podstate hmoty. Vysvetlil tiež historické a moderné postupy výskumu elementárnych častíc a súčasný stav ich poznania.


Mgr. Daniel Nagaj, PhD. vysvetľoval III. A a výberu 4. ročníka Fyzikálnu podstatu informácie. Poukázal na to, ako sa dá využiť fyzika na ukladanie a prenos informácií. Začal dymovými signálmi a pokračoval modernými kvantovými počítačmi. So žiakmi sa zamýšľal nad tým, či sú nejaké limity na rýchlosť šírenia informácií a či sa dajú pomocou fyziky bezpečne zašifrovať.


Pre žiakov III.C a III.B si d
oc. RNDr. Martin Plesch, PhD. pripravil interaktívnu prednášku Ako veci fungujú. Spolu so žiakmi zodpovedali napr. otázky: Ako chladí chladnička a ako ventilátor? Ako dokáže lietať vrtuľník? Ako funguje automat na mince? Prečo električka dokáže zabrzdiť lepšie ako vlak?

Prednášky boli veľmi zaujímavé, vyberáme niekoľko reakcií žiakov:

"Nebolo to žiadne nudné rozprávanie, ale vedeli do toho vsunúť aj zaujímavosti a príklady. Nebolo to ani časovo náročné. Najlepšie bolo, že aj keď danú tému (Elektrina) vôbec nemusím, vysvetľovali ju z hľadiska, ktorý bol zaujímavý a prospešný na VŠ (keďže chcem ísť na medicínu). Celkovú prednášku hodnotím veľmi kladne a som rada, že nám bol priblížený daný vedecký ústav a čomu sa venuje." (N.K.)

"Online prednáška bola veľmi zaujímavá. Dozvedel som sa veľa nových vecí. Bolo zaujímavé vidieť ako spolu súvisia dve na prvý pohľad dve odlišné predmety, ktoré sa učíme v škole (fyzika a biológia)" (L.O.)

"Prednáška bola zaujimavá. Pán doktor sa vyjadroval zrozumiteľne, stručne, k veci a dobre sa počúval." (S.B.)

"Mne sa daná prednáška veľmi páčila. Téma prednášky mi prišla prospešná, pretože neuroveda ma osobne veľmi baví a chcela by som v danom obore aj ďalej pokračovať. Pán doktor podal informácie veľmi zrozumiteľne a výstižne, pre laikov to bolo ľahké na pochopenie. Prednáška sa mi nezdala veľmi časovo náročná, mne osobne by ani nevadilo, keby bola aj dlhšia a prebrali by sme niektoré veci do detailov. Som vďačná za príležitosť zúčastniť sa na danej prednáške." (E.K.)

"Prednáška sa mi veľmi páčila. Bolo vidieť, že daný pán bol naozaj odborník v tej oblasti a všetko mal naštudované do veľkých detailov. Dozvedela som sa veľa informácií a bolo zaujímavé sledovať ako sa ľudstvo vyvíjalo v čase a s ním aj veda. Určite by som bola rada, ak by sa takéto aktivity diali aj v budúcnosti." (P.P.)

"Prednáška o fyzike hudby sa mi páčila a bola zrozumiteľne podaná. Hudba má zaujíma a prepojenie s fyzikou bolo istým obohatením. Najviac som sa stotožnila s príkladom o klavíri, keďže to som vedela zo života najviac pochopiť ( hrám na klavír)." (S.T.)

"Podľa môjho názoru bola prednáška naozaj zaujímavá, informácie, ktoré nám boli odovzdané, mali, ako sa vraví, hlavu a pätu. Vďaka tejto prednáške som sa dozvedela rôzne nové veci ohľadom atómu a jeho zloženia a jeho histórie. Taktiež ma zaujala forma celej prezentácie, bolo to prehľadné aj vďaka časovej osi, ktorá mi pomohla sa zorientovať v postupnosti informácii, ku ktorým sa vedci, fyzici a filozofovia postupne dostávali. Vážim si, že ste nám poskytli príležitosť sa niečoho takého zúčastniť." (K.N.)

"Téma prezentácie ma zaujala, čo som popravde nečakala. Pán bol veľmi príjemný a vďaka jeho prejavu som chcela vedieť o elementárnych časticiach viac. Touto problematikou sa momentálne zaoberáme aj na hodinách chémie, čiže to bol dobrý doplnok učiva. Celkovo to hodnotím ako spestrenie dňa a dúfam že sa naskytnú aj ďalšie možnosti na takéto prednášky, ktoré by sme mohli využiť." (K.M.)


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana