preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V dňoch 1.10. - 6.10. 2020 prijala naše pozvanie RNDr. Monika Müllerová, PhD. a jej vedecký tím Radiačnej environmentálnej fyziky Oddelenia radiačnej fyziky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Žiakov informovala o radóne, ktorý patrí k prírodným rádioaktívnym plynom a je klasifikovaný ako závažná karcinogénna látka. Pomerne dlhá doba polpremeny 222Rn (T½ = 3,825 dňa) mu umožňuje jeho distribúciu v atmosfére a preto sa mu venuje najväčšia pozornosť v dozimetrii a v environmentálnych štúdiách.

Na odhad radiačnej záťaže obyvateľstva sú potrebné merania poskytujúce informáciu o priemernej objemovej aktivite. Vedecký tím predviedol žiakom II. A a žiakom so záujmom o fyziku niekoľko meraní na vybraných vzorkách vody.

Srdečne ďakujeme!

 


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana