Vytlačiť 

PISA 2018

Cieľom medzinárodnej štúdie PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov) je posúdiť, ako zvládli pätnásťroční žiaci skúmanú problematiku (čitateľská, prírodovedná,matematická a finančná gramotnosť) v krajine, ktorá sa do merania zapojila.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo výsledky slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2018.

Výsledky merania nájdete v Národnej správe PISA 2018.

Keďže nie je povolené interpretovať výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v tomto meraní (porovnávať ich či už v rámci Slovenska alebo všetkých zúčastnených krajín), môžeme len konštatovať, že naši žiaci dosiahli v tomto meraní vynikajúce, nadpriemerné výsledky.

Všetkým zúčastneným blahoželáme k výslednému hodnoteniu a ďakujeme.