Vytlačiť 

 

GJAR IoT

Cieľom tohto projektu je modernizácia školy a je zameraný na meranie teplôt, vlhkosti a osvetlenia vo vybraných miestach v priestoroch školy pomocou Arduino, posielanie informácii na server a zobrazovanie na webovej stránke.

Na projekte IoT spolupracovali žiaci so záujmom o informatiku v spolupráci s ľuďmi z IT sféry. Samotný projekt prebiehal v dvoch častiach. Prvou bola časť prípravy – príprava hardvérového prototypu, prepojenie prenášania dát zo zariadenia na server, zobrazenie na webovej stránke a následné testovanie, odladenie chýb. Druhou časťou bola samotná príprava a realizácia zariadenia, prenos dát a ich zobrazenie na webovej stránke.

Viac informácií je ne webovej stránke IoT projektu iot.gjar-po.sk