preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Fyzikálne úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020

 

Aj v tomto školskom roku napriek pandémii koronavírusu boli naši žiaci mimoriadne úspešní vo fyzikálnych súťažiach. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy!

 

matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior

2. miesto – Tamara Kucháriková, Patrik Sabol, Jakub Kovalík, Eliška Výhonská (všetci kvarta A)

3. miesto– Martin Bartko (kvarta A), Dávid Ondrija (kvarta A), Marek Mihalko (tercia A), Timotej Suvák (tercia.A)

 

Fyzikálny náboj 2019

Juniori

4. miesto - tím v zložení: Dávid Brodňanský (sexta A), Paulína Dujavová (sexta A), Martin Fedorko (II. A), Matej Korž (sexta A), Martin Kóša (I.A)

 

Seniori

21. miesto - Jozef Bobot (septima A), Michal Jakubík (septima A), Nina Mizeráková (septima A), Dávid Pásztor (IV. A), Michal Vorobel (septima A)

39. miesto - Richard Čirč (IV. C), Miroslav Doucha (IV. B), Samuel Kohút (IV. D), Marek Mikloš (IV. A), Martin Ormoš (IV. C)

vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

okresné kolo

II. kategória (7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

4. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

7.- 8. miesto – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

krajské kolo

 III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

celoslovenské kolo

21. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

Fyzikálna olympíáda, 61. ročník, kategória A

krajské kolo

2. miesto - Martin Ormoš (IV. C)

 

Turnaj mladých fyzikov

súťaž tímov - krajské kolo

4. miesto – Martin Fedorko (II. A), Martin Kóša (I. A), Karol Marinica (kvinta A)

9. miesto– Nina Mizeráková (septima A), Markus Plančár (septima A), Matej Korž (sexta A)

10. miesto – Martin Huk (septima A) – člen prešovsko-vranovského tímu

 

súťaž jednotlivcov

6. miesto – Martin Fedorko (II.A)

8. miesto – Karol Marinica (kvinta A)

4. miesto – Martin Kóša (I. A)

7. miesto – Nina Mizeráová (septima A)

18. miesto – Martin Huk (septima A)

20. miesto – Markus Plančár (septima A)

23. miesto – Matej Korž (sexta A)

 

multidisciplinárny prírodovedný online seminár LaBáK.net

kategória D

 

finále – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

11. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

 

kategória C

 

finále – Lukáš Soták (II. B)

 

6. miesto – Dávid Brodňanský (sexta A)

8. miesto - Dávid Šarišský (II. C)

9. miesto – Lenka Vargovčíková (sexta A)

11. miesto - Patrícia Potočňáková (sexta A)

11. miesto - Matej Korž (sexta.A))

 

35. ročník súťaže Fyzikálny korešpondenčný seminár (FKS)

1. časť, FKS B

1. miesto Paulína Dujavová (II. B)

 

 

2. časť, FKS A

 

3. miesto - Paulína Dujavová (II. B)

 

súťaž Hľadá sa energia

celoslovenské kolo

3. miesto - tím Ampérky– Eliška Výhonská, Katarína Radačovská, Alica Bronieková (všetky kvarta A)

 

5. miesto - tím Elektróny – Soňa Kačmárová, Eliška Polohová, Tamara Kucháriková (všetky kvarta A)

 

súťažná prehliadka vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky

úspešné umiestnenie v krajskom kole

tím Alex Kanderka, Miroslava Pramníková (obaja sekunda A)

tím Timothy Ján Fecko, Marek Jenčo (obaja I.C)

 

celoštátna súťaž prezentácií z časticovej fyziky CASCADE 2020

4. miesto Sandra Sušienková (septima A)

 

vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie IJSO

finále na celoslovenskom kole – Aneta Štefančínová (sekunda A) a Tamara Kucháriková (kvarta A)


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana