Vytlačiť 

Do 5. ročníka celoslovenskej chemickej súťaže, v ktorej žiak (alebo dvojica žiakov) mal za úlohu spracovať formou prezentácie pokus bez pomoci učiteľa (alebo len za asistencie učiteľa), postúpilo 7 žiakov sekundy a kvarty:

Mrúz Dávid, Ištok Marek (sekunda): Simulácia erupcie sopky

Kanderka Alex (sekunda): Indikátor z červenej kapusty

Štefančínová Aneta (sekunda): Dôkaz výskytu vitamínu C

Marcinová Kamila (kvarta): Chemiluminiscencia

Bronieková Alica, Výhonská Eliška (kvarta): Čertov táborák

Všetci súťažiaci získali čestné uznania, k čomu im blahoželáme! Za reprezentáciu školy im ďakujeme, tešíme sa z ich úspechu a želáme veľa elánu do ďalšieho experimentovania.

                                                                                                   PK biológie, chémie a fyziky