Vytlačiť 

 

Tomáš ČOREJ z 3.B sa stal autorom víťaznej úvahy XXII. ročníka celoštátneho kola Olympiády ľudských práv.

Názov témy - Potrebuje Európska únia 21. storočia nové členské krajiny? Prečo proces rozširovania v súčasnosti viazne a čo je nevyhnutné na jeho odblokovanie?

Garantom témy je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Tomáš, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu GJAR!

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv