Vytlačiť 

Milí žiaci,

združenie Košice IT Valley cíti spoluzodpovednosť za BUDÚCNOSŤ REGIÓNU VÝCHODNÉHO SLOVENSKA.

V ostatných rokoch si všímame výrazný odliv taletovaných žiakov, či už do zahraničia alebo na západ Slovenska. Pre rozvoj tohto regiónu je kľúčové udržať si talentovaných ľudí. Na základe relevantných výsledkov prieskumu chce združenie vypracovať akčný plán, cieľom ktorého je aj nadaľej rozvíjať východné Slovensko.

Zapojte sa do krátkeho prieskumu na adrese http://bit.ly/prieskumstredoskolakov.